وای برما

ما کجا................شماکجا

دفترچه یادداشت شهید16 ساله که گناهان هر روزش رامىنوشته: گناهان یک هفته او به قرار زیر میباشد؛

شنبه،بدون وضو خوابیدم:

1شنبه،خنده بلند در جمع:

2شنبه،وقتی در بازی گل زدم احساس غرور کردم:

3شنبه،نماز شب را سریع خواندم:

4شنبه،فرمانده در سلام ازمن پیشی گرفت:

5شنبه،ذکر روز رافراموش کردم:

جمعه،تکمیل نکردن 1000 صلوات و بسنده کردن به 700صلوات 

منبع

http://mardanbiedea3.blogfa.com/


/ 0 نظر / 12 بازدید