جملات زیبا و انرژی بخش برای موفقیت . . ! !

"اکثر دانه ها هرگز رشد نمی کنند پس اگر واقعا می خواهید چیزی اتفاق بیفته بهتره بیش از یکبار تلاش کنید"


***

"برای داشتن چیزی که تا به حال نداشته اید باید کسی باشید که تا به حال نبوده اید"


***

" همیشه امید داشته باش چون همیشه فردایی هست"


***

" میدونی اگه صخره و سنگ تو مسیر رودخانه زندگیت نباشه صدای آب قشنگ نیست"


***

"کاغذ سفید رو هر چقدر هم تمیز و زیبا باشه کسی قاب نمیگیره ، برای ماندگاری در ذهنها باید حرفی برای گفتن داشت "


***

" حکمت وزیدن باد رقصاندن شاخه ها نیست.بلکه امتحان ریشه هاست "


***

" تو زندگی اگه رسیدی به یک در بزرگ که یه قفل بزرگتر هم بهش بود نترس و ناامید نشو چون اگه قرار بود اون در هیچ وقت باز نشه حتماً به جاش یک دیوار می ساختند"


***

" 20سالِ بعد،بابتِ کارهایی که نکردی بیشتر افسوس میخوری تا بابتِ کارهایی که کردی ، پس روحیه ی تسلیم پذیری را کنار بگذار ، از حاشیه ی امنیت بیرون بیا ، جستجو کن ، بگرد ، آرزو کن ، کشف کن"


***

" سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد "

***

" اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید "


***

" افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند "

 

/ 0 نظر / 14 بازدید