# وای_برما

وای برما

ما کجا................شماکجا دفترچه یادداشت شهید16 ساله که گناهان هر روزش رامىنوشته: گناهان یک هفته او به قرار زیر میباشد؛ شنبه،بدون وضو خوابیدم: 1شنبه،خنده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید